Samuel Braunstein’s Biografi

Link: http://www-users.cs.york.ac.uk/~schmuel/mybio.html

Professor Braunstein anslöt sig till Universitet av York, 2003 och är på väg mot en grupp i kvantdatorer. Han var född i Melbourne, Australien 1961. Han belönades med en BSc (Ära) och Magisterexamen i Fysik från Universitet av Melbourne och fick sin Doktorsexamen i Fysik vid California Institute of Technology i 1988.

Professor Braunstein är mottagare av det prestigefyllda Royal Society-Wolfson Forskning Merit Award – en fem år £20m programmet skapat för att attrahera och behålla de bästa vetenskapliga talang i STORBRITANNIEN. Han tilldelades hederstiteln 2001 Lord Kelvin Föreläsare och är en medlem av Amerikansk Förening för Framsteg av Vetenskap, Institutet för Fysik och Optisk Samhället av Amerikansk. Innan han började på Universitetet i York, höll han en prestigefyllda tyska Humboldt Stipendium (som spenderas på Universitetet i Ulm).

Han är redaktör för tre böcker “Quantum Computing,””Skalbar Quantum Computing” och “Quantum Information med Kontinuerliga Variabler” och sitter i redaktionen för tidskriften Fortschritte der Physik för att som han har förberett två särskilda frågor om kvantdatorer. Han har initierat och är en av Grundarna Managing Editor på Quantum Information och Beräkning — första tidning med särskild inriktning på detta område. Dess första frågan som dök upp i juli 2001.

Han har över 150 papers publiceras i referee-tidskrifter, som har nämnts över tolv tusen gånger, med en övergripande h-index 50 (Web of Science statisitcs; Google scholar statistik kan hittas här), inklusive ett papper i Recensioner av Modern Fysik, 25 i Physical Review Letters, två i Nature Physics, fyra i Typ och i Vetenskap. Hans arbete på quantum teleportering, kvantdatorer, quantum litografi och kvantinformation har fått stor täckning i ansedda vetenskapliga mötesplatser som Vetenskap, Typ, , Fysik Idag, New Scientist och Optik &Fotonik Nyheter, liksom på radio, tv och dagstidningar (The Independent, The Times, New York Times och mer).

Professor Braunstein den mest citerade för att arbeta på quantum teleportering var bland de valda som “topp tio [vetenskapliga] genombrott” av detta år av tidskriften Vetenskap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *