Zaproszenie do radości

Link: http://solon.cma.univie.ac.at/~neum/sciandf/eng/joy.html

Ewangelia nauki Jezusa, co to jest? Papież Jan Paweł II nazywa to zaproszenie do radości (i cytuję go, po prostu dlatego, że czytając jego uwaga zainspirowały mnie następujące refleksje).

Ewangelia – to zaproszenie do radości: to prawda. Gdy chcemy przekazać Ewangelię innym ludziom, to musi brzmieć jak coś tak, że nawet skorumpowany człowiek, jak Zacheusz, wypełnionych radością od wizyty Jezusa, porusza się, aby zmienić swoje życie na lepsze (Łk 19:1-10).

Ewangelia-to zaproszenie do udziału w radości Bogu za jego stworzenie, gdy patrzył na wszystko, co on stworzył, i zobaczył, że to było bardzo dobre (rdz. 1:31). To zaproszenie, aby zrozumieć, że ja należę do jego tworzenia, co ja, stworzeni na jego obraz i podobieństwo (rdz. 1:27), jestem wartościowe istoty, zaprojektowany, aby wzrastać w miłości Bożej dla innych (2 Kor. 3:3); że wszystkie trudności i pokusy w moim życiu-to część programu nauczania Boga, aby mnie nadaje się do życia wiecznego jakości: życie, które mam, tych, którzy mnie otacza, i Bóg znaleźć sens; życie, które promieniuje Bożą radość, bo nie może być zgnieciony przeciwnościami (Rzym. 8:28-39).

Ewangelia-to zaproszenie w radość, miłość, radość, że czujemy się, gdy jesteśmy opiekuńczy i sumienny, radość odczuwamy, kiedy mamy o nich dbają i cenią, a cieszyliśmy się, kiedy nas przyjęli bez tego, aby ukryć swoje słabości (PS. 32). Radość miłości, która przynosi owoce w życiu kierować się duchem Bożym (Gal. 5:22-23); radość miłości, których obecność rekompensuje wiele wad (1 Pet. 4:8); radość, która zmusza nas do wzrostu mocny w cierpliwość, uwagi, poświęcenia, odwagi i przebaczenia, atrybuty miłości (1 Kor. 13:4-7).

Ewangelia-to zaproszenie do udziału w radości aniołów, gdy ktoś przychodzi do życia ponownie po tym, jak został stracony dla Boga (Łukasza 15:1-32); aby uczcić hojność Boga, który dzieli się z nami swoim bogactwem, nawet jeśli my nie zasługujemy na to, bo on kocha nas (IZ. 62:3-5). Radość być w stanie łaski dla naszych własnych niepowodzeń w życiu, i do tego, aby móc zacząć. Radość zmartwychwstania-to nie tylko opcja na daleką przyszłość; to może stać się rzeczywistością, jeśli odwrócimy się od naszych martwych, wyścigu szczurów życie w wytycznych obecności Boga (PS. 1).

Ewangelia-to zaproszenie do radości i wolności. Nie możemy być niewolnikami destrukcyjnych namiętności i pragnień (Rzym. 6:20-23). Mamy nowego mistrza, Jezusa Chrystusa, który zapłacił za naszą wolność swoim życiem. On, Autor życia (Jana 11:25-26), zna nas lepiej, niż my kiedyś możemy, i wie, jak rozwijać najlepsze w nas (bezprzew. 8:1-21). Jako dzieci boże jesteśmy wolni zrobić wszystko, co jest konstruktywne (1 Kor. 10:23-24), ogranicza się tylko do wymagań miłości (Rzym. 13:8).

Ewangelia-to zaproszenie do radości doskonałości, radość, czego doświadczamy, gdy widzimy coś pięknego, lub gdy robimy coś dobrze. Natura pełna jest dowód, że Bóg ceni doskonałość (PS. 19; Rz. 1:20), i wykonane na jego obraz, nie możemy nie być pod wrażeniem. I Jezus jest pewność, że stajemy się zbyt idealny, od teraz (Mat. 5:48; Rzym. 8:29; 1 Jana 4:18) i wyjście do wieczności (1 Jana 3:2; Phil. 3:21).

Ewangelia-to zaproszenie do radości, nadzieje, radość, która umila nasz dzień, kiedy obecnie wydaje się przygnębiony (PS. 56). Radości i nadziei, zasilane od uświadomienia sobie, że Bóg troszczy się o nas (Łukasza 12:22-31), chroni nas od pieprzenia rozpacz wkrada się w nasze serce, gdy pojawia się cierpienie (PS. 46), gdy zagrażają wrogowie (bezprzew. 16:7), kiedy czuliśmy się opuszczone lub uderza długotrwałej choroby (PS. 88), gdy nasze plany nie udać (bezprzew. 19:21), kiedy tracimy kogoś lub coś ważnego dla nas (Hiob 1:21). I nie ma takiej radości z niecierpliwością czekam na koniec czasów, gdy w nowy Boży świat przygotowuje się, nie będzie ani śmierci, ani smutku, krzyku, ani mozołu (Obj. 21:4).

Ale najprawdopodobniej, Ewangelia-to zaproszenie cieszyć się obecnością Boga (Mat. 4:17; 28:20; Jana 15:4-5). Radość bycia z Bogiem (Неем. 8:10; Phil. 4:4) – to serce zawsze prawdziwą radość, a wszystkie trudności przychodzi nam się zmierzyć (PS. 73:23-28). Bez Boga jesteśmy słabi w burz, w życiu, gdzie jesteśmy najbardziej rozpaczliwie potrzebują siłą; z nim jesteśmy niepokonani (Mat. 7:24-27). Jako słudzy Boży, jesteśmy źródłem siły i pocieszenia dla tych, którzy w akcie desperacji (2 Kor. 6:4-10): widzą w nas żywym dowodem na to, że smutne okoliczności nie powinny decydować się na jakość życia, jeżeli jest oparta na stałych wartościach – wartościach, które zapewnia nam matczynemu opiekuńczy Bóg (IZ. 66:13).

Arnold Ноймайер

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *